Naslovna Sremska Mitrovica

Sremska Mitrovica

Sremska Mitrovica je sedište Grada Sremske Mitrovice u Sremskom okrugu. Mitrovica je i najveći grad u Sremu, administrativni centar Sremskog okruga i jedan od najstarijih gradova u Vojvodini i Srbiji. Grad je smešten na levoj obali rekeSave. Prema popisu iz 2002. bilo je 39084 stanovnika (prema popisu iz 1991. bilo je 38834 stanovnika).

Antički grad Sirmijum, koji se nalazio na teritoriji današnje Sremske Mitrovice, je bio prestonica Rimskog carstva tokom periodatetrarhije. Nazivan je i „slavnom majkom gradova“. Brojni rimski carevi su rođeni u ili u blizini Sirmijuma, a oni su redom: Herenije Etruskus (251), Hostilijan (251), Decije Trajan (249-251), Klaudije II (268-270), Kvintil (270), Aurelijan (270-275), Prob (276-282), Maksimijan (285-310), Konstancije II (337-361) i Gracijan (367-383).

Grad se nalazi u severozapadnom delu Srbije i jugozapadnom delu Vojvodine, na kontaktu triju različitih morfoloških celina: sremske ravnicemačvanske ravnice ifruškogorskog pobrđa. Sremska Mitrovica ima geografski položaj na 44 stepeni i 58 minuta severne geografske širine i 19 stepeni 36 minuta istočne geografske dužine i prostire se po južnom obodu sremske lesne terase i na aluvijalnoj ravni leve obale reke Save, na prosečnoj nadmorskoj visini od 82 m. Gradsko naselje zapravo je konurbacija tri naselja: Sremske Mitrovice kao centralne urbane celine, susedneMačvanske Mitrovice na desnoj obali Save i najvećeg sela po broju stanovnika u Srbiji, Laćarka, na zapadu. Grad se nalazi na veoma povoljnom mestu, svega 75 km od glavnog grada zemlje, Beograda, sa kojim ga vezuje auto-put E-70 evropskog značaja. Sa Beogradom je grad povezan i jedinom dvokolosečnom prugom u državi. Od pokrajinskog sedišta, Novog Sada, udaljen je 50 km. Od granice sa republikomHrvatskom grad je udaljen 35 km. Po ovome je Sremska Mitrovica najbliža Zapadu od svih okružnih središta naše zemlje.

Položaj u bližoj okolini, takođe je povoljan budući da je grad nastao na „najtanjem“ delu Srema, na mestu gde su kopneni putevi koji vode sa Balkana i Beograda na istoku ka današnjoj Hrvatskoj na zapadu najbliži vodenim putevima (reci Savi). Ovi putevi ovde prave saobraćajno čvorište. Pored toga mesto Sremske Mitrovice je povoljno, jer je ovo mesto na Savi gde je ona najbliža Fruškoj gori. Takođe, grad je obrazovan na mestu gde je savska obala najpristupačnija. U prošlosti su delovi istočno i zapadno od grada bili izuzetno močvarni i teško pristupačni, pa je ovo mesto bilo pogodno za prelazak preko reke i upravu nad njom u ovom delu toka. Ova okolnost je bila i bitna sa stanovišta odbrane, jer su okolne močvare bile i „prirodni bedem“ u ratnim vremenima.

Izgleda da koren reči vodi poreklo od sanskritske reči ”sru” koja znači strujanje, u ovom slučaju „vodeni tok“, „tečenje“, slično koreno reči ”ser”, koja u staroindijskom obliku znači kapljati, od čega i dolazi latinski oblik serumIlirska reč ”sir”, verovatno je redukovani stepen iste reči, iz čega je latinizacijom nastalo Sir-m-ium. Datovanje ovog, latinizovanog imena, vezuje se u svakom slučaju za sam početak 1. veka nove ere i dolazak Rimljana u malo i prosperitetno naselje Ilira i Kelta na obali Save. Naziv Sirmijum je u neposrednoj vezi sa rekom Savom, latinski Savum. U to doba ostalo je zapisano i još nekoliko varijacija osnovnog imena i to: Civitas Sirmiensium et Amantinorum (Plinije, početak 1. veka) i Colonia Flavia Sirmium (79. godina). U svakom slučaju i poreklo imena i naseljavanje Sirmijuma imali su viševekovnu tradiciju i pre dolaska Rimljana. Glavni uzrok tome je povoljan geografski položaj u plodnom međurečju Save i Dunava, što je pogodovalo razvoju trgovine između helenističkog (grčkog) i zapadnog sveta, u kojoj je Sirmijum još u staroj eri imao veliki značaj.

Kulturna događanja obuhvataju nekoliko događanja i manifestacija u gradu i okolini:

Obrazovanje: Od postojećih škola u gradu, najdužu tradiciju ima Gimnazija osnovana 1838. godine kao Nemačka viša štapska škola petrovaradinskog puka (kasnije Oberschule zu Mitrovitz i Četvorogodišnja mala realka u Mitrovici). Pored nje postoji još 6 srednjih škola i 10ak osnovnih škola na području opštine.

Aktivna sportska društva i klubovi u Sremskoj Mitrovici:

  • OK Prvi Tempo
  • MOK Srem
  • ŽOK Srem
  • Kajak klub Val
  • Džudo klub Sirmium
  • Ving Čun Kung Fu klub Dragon
  • Kapuera škola “Capoeira Associacao Servia – Capoeira SM”

U Sremskoj Mitrovici 2007. godine izgrađen je atletski stadion, koji je jedini takve vrste u Srbiji i koristi se samo za atletska takmičenja.

Najveća sportska manifestacija u gradu održava se od 1990. svakog proleća na gradskom hipodromu, u okviru finalnih trka Krosa RTS za Gran Pri Radio Beograda. Tada u Mitrovici, za prestižne nagrade najmasovnijeg atletskog takmičenja u Srbiji, trči više hiljada takmičara svih kategorija.

 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here