Naslovna Srem Ruma Sremski biser bogat istorijskim nasleđem

Sremski biser bogat istorijskim nasleđem

PODELI

Počeci organizovanog života ljudskih zajednica na široj teritoriji Rume, datiraju još iz praistorije. O tome svedoče brojni arheološki nalazi praistorijskih naselja, od kojih je svakako najznačajniji arheološki lokalitet Gomolava kod sela Hrtkovaca u rumskoj opštini.

Naselje sa imenom Ruma prvi put se pominje u Sremskom defteru iz 1546. godine. Ruma je tada bila selo srednje veličine, najverovatnije raštrkano duž obala Borkovačkog potoka.

Iz popisa se vidi da su stanovnici bili Srbi, koji su se bavili zemljoradnjom i stočarstvom, a turskim vlastima plaćali porez.

Posle mira u Požarevcu 1718. godine, deo Srema u kojem se nalazila i Ruma, za narednih 200 godina, pripao je Habsburškoj monarhiji. Kada je 1745. godine u Sremu uspostavljena Vojna granica, baron Marko Pejačević je odlučio da izgradi novo sedište svog vlastelinstva. Opredelio se za teren u neposrednoj blizini sela Rume.

Tako je tokom 1746. godine počelo da niče novo urbano naselje, a poveljom carice Marije Terezije 20. jula 1747. godine Ruma je dobila status trgovišta što je značajno doprinelo razvoju ovog mesta.

Obeležje grada, Rumi su davali i brojni trgovci i zanatlije koji su nalazili interes da u velikom broju žive i rade u Rumi.

Kraj Prvog svetskog rata označio je 4. novembra 1918. godine ulazak srpske vojske u Rumu, a već 24. novembra doneta je odluka o prisajedinjenju Srema Srbiji.

U periodu između dva svetska rata Ruma je važila za najveću žitnu pijacu u tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji da bi na račun svog rasta i ekonomskog prosperiteta 1933. godine dobila status grada.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here