Šteta od nelegalne seče drveća na Fruškoj gori 580.000 dinara!

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, štete u državnim šumama, čiji je uzrok čovek, iznosile su 27 hiljada kubnih metara drveta. Fruška gora: Briga o Nacionalnom parku ili profitu? Za poslednjih 10 godina, krivično delo šumska krađa, ubedljivo je na prvom mestu u odnosu na sva ostala dela protiv životne sredine. U Nacionalnom parku “Fruška … Continue reading Šteta od nelegalne seče drveća na Fruškoj gori 580.000 dinara!