Naslovna Srem Ruma SUTRA: V sednica Opštinskog veća opštine Ruma

SUTRA: V sednica Opštinskog veća opštine Ruma

PODELI

Sutra, sa početkom u 9 časova u Gradskoj kući će se održati  V sednica Opštinskog veća opštine Ruma. Za sednicu je predložen sledeći dnevni red:

1. Nacrt Odluke o budžetu Opštine Ruma za 2015. godinu

2. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji Opštinske Uprave Opštine Ruma

3. Predlog Odluke o promeni budžetske aproprijacije u iznosu od 121.606,00 dinara

4. Predlog Odluke o promeni budžetske aproprijacije iz dodatnih izvora budžetskih korisnika u iznosu od 450.000,00 dinara

5. Predlog Odluke o promeni budžetske aproprijacije iz dodatnih izvora budžetskih korisnika u iznosu od 450.000,00 dinara

6. Predlog Odluke o promeni budžetske aproprijacije iz dodatnih izvora budžetskih korisnika u iznosu od 160.000,00 dinara

7. Predlog Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve u iznosu od 1.041.042,54 dinara

8. Predlog Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve u iznosu od 2.500.000,00 dinara

9. Predlog Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve u iznosu od 1.000.000,00 dinara

10. Predlog Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve u iznosu od 86.000,00 dinara

11. Predlog Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve u iznosu od 179.772,00 dinara

12. Predlog Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve u iznosu od 300.000,00 dinara

13. Predlog Odluke o promeni budžetske aproprijacije iz dodatnih izvora budžetskih korisnika u iznosu od 161.197,00 dinara

14. Predlog Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve u iznosu od 4.785.000,00 dinara

15. Predlog Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve u iznosu od 800.000,00 dinara

16. Predlog Oluke o promeni budžetske aproprijacije u iznosu od 100.000,00 dinara

17. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Komisije za dodelu sredstava iz budžeta Opštine Ruma za programe i projekte iz oblasti sporta koji su od značaja za Opštinu Ruma

18. Razmatranje Plana i programa rada ustanove Gradska biblioteka “Atanasije Stojković”, Ruma za 2015. godinu

19. Razmatranje Programa rada za 2015. godinu Ustanove Sportski centar, Ruma

20. Razmatranje Godišnjeg programa rada i poslovanja za 2015. godinu Zavičajnog muzeja Ruma

21. Razmatranje Programa i plana rada Centra za socijalni rad Opštine Ruma za 2015. godinu

22. Razmatranje Plana i programa rada Kulturnog centra, Ruma za 2015. godinu

23. Razmatranje godišnjeg Plana rada za 2014/2015 godine UPVO “Poletarac”, Ruma

24. Razmatranje programa rada sa finansijskim planom za 2015. godinu Turističke organizacije Opštine Ruma

25. Razmatranje Plana i programa rada Saveza sportova za 2015. godinu

26. Razmatranje Programa poslovanja JP “Stambeno”, Ruma za 2015. godinu

27. Razmatranje Programa poslovanja javnog urbanističkog preduzeća “Plan” Opštine Ruma i Opštine Pećinci

28. Razmatranje Programa poslovanja JP “Komunalac” u Rumi za 2015. godinu

29. Razmatranja Programa poslovanja “GAS-RUMA” za period od 01.01.2015. godine do 31.12.2015. godine

30. Razmatranje Programa poslovanja JP “Direkcija za izgradnju Rume”, Ruma za 2015. godinu

31. Razmatranje Programa poslovanja JP “Vodovod”, Ruma za 2015. godinu

32. Razmatranje zahteva za davanje prethodne saglasnosti za nabavku osnovnih sredstava JP” Komunalca” u Rumi

33. Davanje saglasnosti na Cenovnik Gradske pijace, Cenovnik vašarišta i izmene i dopune Cenovnika RJ “Groblje”,JP “Komunalca” u Rumi

34 Tekuća pitanja.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here