Naslovna Blog Dejan Reljin Suzbijanje korova u našem ataru (BLOG)

Suzbijanje korova u našem ataru (BLOG)

PODELI

Setva prolećnih useva je završena, usevi su ponikli, a sada je najbitnija stvar kako im omogućiti prednost u odnosu na korove prisutne na parcelama. Širokolisni korovi u ovoj fazi predstavljaju najveći problem jer su najveći konkurenti gajenim biljkama za svetlost, vlagu i hraniva koja se nalaze u zemljištu. Da bi se gajene biljke normalno razvijale neophodno je na parcelama suzbiti pre svega širokolisne korove, ali ništa manji značaj nemaju ni uskolisni korovi među kojima prednjači divlji sirak iz rizoma.
U nastavku teksta dajemo preporuku za suzbijanje korova u različitih usevima:
Ako se kukuruz nalazi u fazi do pet razvijenih listova za suzbijanje širokolisnih korova koristi se Colosseum 0,6 l/ha + Zeazin 1 l/ha, a ukoliko su na parceli prisutni i uskolisni korovi ovoj kombinaciji se može dodati i preparat Nikosav u količini 1,25 l/ha.
Ukoliko je kukuruz prošao razvojnu fazu od pet listova, u tom slučaju koristimo preparate na bazi drugih aktivnih materija. Jedan od takvih preparata je Tvister koji kad se primeni u količini 2-2,3 l/ha deluje na sve širokolisne korove koji se mogu naći na našim parcelama. Tvister je kompatibilan i sa preparatom Nikosav, tako da ukoliko stanje na parceli to omogućava mogu se primeniti u istom prohodu.
Kada je kukuruz u fazi osam razvijenih listova, što predstavlja i poslednji momenat za primenu herbicida, koristimo preparat Intermezzo u količini 0,2 l/ha uz dodatak 0,2 l/ha okvašivača ES plus. Kao i sa prethodnim preparatima, Nikosav je kompatibilan pa se može primeniti u istom prohodu sa Intermezzom.
Ovo su ponuđene opcije za suzbijanje korova u kukruzu koje kao zajedničku osnovu imaju da je nakon njihove primene njiva čista.
Suzbijanje širokolisnih korova u soji u današnje vreme veoma je olakšano jer postoji kombinacija koja omogućava da se svi širokolisni korovi efikasno suzbiju u jednom prohodu. U fazi između prve i treće troliske, odnosno kada je najveći broj korova ponikao potrebno je primeniti kombinaciju: Savazon 480 2 l/ha + Piano 8 gr/ha + ES plus 0,2 l/ha + Sinamon 0,6 l/ha. Ova kombinacija preparata daje najbolji mogući rezultat koji je moguće postignuti u suzbijanju širokolisnih korova.
Kada je u pitanju suzbijanje uskolisnih korova u širokolisnim gajenim biljkama kao što su soja, suncokret, šećerna repa, razne vrste povrća, za tu namenu iz više razloga, najbolje je koristiti preparat Flupisor u količini 1 l/ha. Primenom preparata Flupisor suzbijamo sve vrste jednogodišnjih i višegodišnjih travnih (uskolisnih) korova. Najbitnije je da se tretman uradi pre cvetanja gajenih biljaka, a da su korovi u fazi 3-5 listova. Flupisor se primenjuje samostalno, jednom tokom vegetacije i ne preporučuje se mešanje sa drugim herbicidima. Flupisor se usvaja veoma brzo, tako da je već sat vremena nakon primene gotovo cela količina preparata usvojena od strane biljke, što znači da nema spiranja preparata u slučaju iznenadne kiše. Efekti su vidljivi posle 7-10 dana, a potpuno propadanje korovskih biljaka nastaje nakon dve do tri nedelje od tretmana. Ono što Flupisor izdvaja iz grupe preparata za ovu namenu je to što nakon njegove primene nema retrovegetacije divljeg sirka i ostalih korova koji su u njegovom spektru delovanja.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here