Sve manje migranata u prihvatnim centrima, kakva je epidemiološka situacija

Prema podacima Komesarijata za izbeglice i migracije, u Srbiji je u prihvatnim centrima trenutno 4.600 migranata – dva puta manje nego početkom godine. Samo u Šidu bilo ih je oko 3.000. U tri prihvatna centra – Adaševcima, Prncipovcu i Šid stanici, u odnosu na proleće, tri puta manje migranata, ukupno 890. Po jasnim uputstvima Komesarijata, … Continue reading Sve manje migranata u prihvatnim centrima, kakva je epidemiološka situacija