U planu tri naplatne stanice na putu Ruma-Šabac

Javna prezentacija Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora državnog puta Novi Sad-Šabac-Ruma i državnog puta Šabac-Loznica, zajedno sa izveštajem o proceni uticaja na životnu sredinu, biće održana u Rumi, 14. februara. Izmene i dopune Prostornog plana odnose se na obilaznicu Rume, na deonicu državnog puta reda Ruma–Šabac, od auto-puta E-70, petlja Ruma, do mosta … Continue reading U planu tri naplatne stanice na putu Ruma-Šabac