Naslovna Dogadjaj Ukinuta presuda za silovanje zbog povrede prava optuženog

Ukinuta presuda za silovanje zbog povrede prava optuženog

PODELI
Foto: Novi Informator

Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je prvostepenu presudu kojom je nekadašnji pripadnik vojske Republike Srpske, Dalibor Krstović, bio osuđen na devet godina zatvora zbog silovanja žene bošnjačke nacionalnosti 1992. godine i naložio da mu se suđenje ponovi.

Presuda je ukinuta po žalbi Krstovićevog branioca, a zbog bitnih povreda odredbi krivičnog postupka, objavio je Apelacioni sud.

Krstović se tereti za krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva, jer je na teritoriji opštine Kalinovik, neutvrđenog dana tokom avgusta 1992. godine u večernjim satima silovao pomenutu ženu.

U obrazloženju odluke Apelacionog suda navodi se da je prvostepeni sud prekoračio optužbu kada je okrivljenog oglasio krivim za radnje preduzete nakon izvršenog silovanja oštećene, s obzirom da njemu radnje koje je prvostepeni sud uneo u izreku presude optužnicom nisu stavljene na teret.

Takođe, sud je primetio i da je, kako navodi, doveden u pitanje kvalitet prava na odbranu okrivljenog pa samim tim i pravo na pravično sudenje.

Branilac okrivljenog osnovano u žalbi ukazuje da je prvostepeni sud izveo niz dokaza upoznavanjem sa sadržinom zapisnika o iskazima većeg broja svedoka, a da ispitivanju svedoka u istražnom postupku koji je vođen pred Tužilaštvom Bosne i Hercegovine, nisu prisustvovali okrivljeni i njegov branilac na koji način je okrivljeni bio onemogućen da vrši unakrsno ispitivanje svedoka.

Na taj način odbrani je uskraćena mogućnost da proverava kredibilitet iskaza svedoka i verodostojnost njihovog kazivanja, čime je okrivljeni doveden u neravnopravan položaj u odnosu na tužioca.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here