Naslovna USLOVI KORIŠĆENJA

USLOVI KORIŠĆENJA

Sremske vesti,  internet javno glasilo, omogućava svojim čitaocima korišćenje i pristup različitim sadržajima koji uključuju onlajn  vesti, reportaže, intervjue, servisne vesti I fotografije, kao i linkove za druge internet stranice. Korišćenje sadržaja omogućeno je u skladu sa ovim uslovima korišćenja. Korišćenjem bilo kog dela portal Sremske vesti, smatra se da su korisnici upoznati sa ovim uslovima, kao i da prihvataju korišćenje sadržaja ovog portala isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

Internet portal Sremske vesti poseduje autorska prava na sve sadržaje  (tekstove, fotografije I ostalo). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava Sremskih vesti i podložno je tužbi.

Portal Sremske vesti zadržava pravo ukidanja i promene izgleda, sadržaja i uslova korišćenja kao i svih servisa i podstranica koje su  njegov sastavni deo, bez obaveze prethodne najave.

LIČNA I AUTORSKA PRAVA

Sremske vesti  poseduju  autorska prava na sve sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, programerski kod).

Sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu bez saglasnosti Sremskih  vesti da koriste tekstualni materijal i fotografije, poštujući sledeća pravila:

 • Obavezno je navođenje izvora (sremskevesti.rs, Sremske vesti, ili URL adresa kompletnog preuzetog sadržaja) ispod ili iznad preuzetog teksta, kao i u samom tekstu.
 • Obavezno je navođenje portala sremskevesti.rs kao autora u prvom pasusu teksta (primer: kako navode sremskevesti.rs…)
 • Vest se sme preuzeti samo u izvornom obliku
 • Ukoliko medij koji je preuzeo sadržaj sa portal Sremske vesti promeni sadržaj i/ili smisao teksta, i/ili doda sopstveni sadržaj, obavezan je da to naglasi. (Deo teksta preuzet sa sremskevesti.rs, sremske vesti ili URL adresom do kompletnog sadržaja koji je preuzet)

Ova pravila važe za sve štampane i elektronske medije.

NAPOMENA:
Korišćenje materijala uz nepoštovanje bilo kog od pomenutih pravila smatraće se kršenjem autorskih prava i podleže zakonskoj odgovornosti.
Sremske vesti zadržavaju pravo izmene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge na portalu bez obaveze prethodne najave.

Linkovi na druge web stranice
Linkovi ka drugim web sajtovima, koji nisu vlasništvo Sremskih vesti, ne smatraju se delom portala i Sremske vesti ne snose odgovornost za njih.

KOMENTARI ČITALACA

Čitaoci mogu da komentarišu vest i iznesu svoje mišljenje u pogledu objavljene vesti. Prilikom komentarisanja na portal Sremskih vesti, korisnik je dužan da se pridržava sledećih pravila o objavljivanju komentara:

Nije dozvoljeno postavljati, objavljivati, upućivati na, niti prenositi bilo koji sadržaj koji:

 • povređuje, lišava ili ugrožava autorska imovinska ili moralna prava, žig, poslovnu tajnu ili druga prava intelektualne svojine ili prava na privatnost i zaštitu ličnih podataka bilo kog trećeg lica;
 • povređuje ili podstiče bilo koje ponašanje koje bi moglo da predstavlja kršenje bilo kog važećeg propisa ili bi predstavljao osnov za utvrđivanje građanske odgovornosti;
 • je prevaran, obmanjujući, neistinit;
 • je namenjen deci ili koji se može smatrati namenjenim deci, u skladu sa odredbama zakona o zaštiti dece na internetu
 • je uvredljiv, opscen, pornografski, vulgaran ili klevetnički;
 • promoviše diskriminaciju, netoleranciju, rasizam, mržnju, uznemiravanje ili zlostavljanje bilo kog pojedinca ili grupe;
 • je nasilan ili preteći ili promoviše nasilje ili radnje koje predstavljaju pretnju prema bilo kom licu ili entitetu;
 • promoviše nezakonite ili štetne radnje ili supstance.

Portal Sremske vesti  zadržava pravo da u svakom trenutku, bez prethodnog obaveštavanja, ukloni ili onemogući pristup bilo kom sadržaju i nalogu po našem utvrđenju, za koji se utvrdi da predstavlja kršenje odredaba ili da je na drugi način štetan za Sremske vesti.

Ne može se objaviti lični pisani zapis, zapis lika i zapis glasa bez pristanka lica čije reči, glas odnosno lik sadrži, ako se pri objavljivanju može zaključiti koje je to lice, takođe ni bez pristanka onoga kome su namenjeni, odnosno onoga na koga se odnose, ako bi objavljivanjem bilo povređeno pravo na privatnost ili koje drugo pravo tog lica.

Zabranjeno je modifikovati, prilagođavati, neovlašćeno pristupati Sremskim vestima ili modifikovati drugi sajt na način kojim bi se treća lica mogla dovesti u zabludu o njegovoj povezanosti sa  portalom Sremske vesti. Zabranjeno je postavljati, hostovati ili prenositi “netražene” mailove, sms poruke ili spam poruke, virusi ili kodovi koji imaju destruktivnu prirodu.

Redakcija Sremskih vesti zadržava pravo izbora komentara koji će biti objavljeni, kao i pravo skraćivanja komentara. Redakcija Sremskih vesti nema obavezu obrazlaganja odluka vezanih za skraćivanje komentara i njihovo objavljivanje. Ne objavljuju se komentari koji predstavljaju komentar drugih (već objavljenih) komentara, kao ni polemike između komentatora, osim u slučaju drugačije procene redakcije Sremskih vesti.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Sremske vesti poštuju privatnost svojih korisnika i posetioca sajta.
Podatke ostavljene prilikom slanja komentara, Sremske vesti neće davati na uvid trećem licu.

LINKOVI NA DRUGE WEB STRANICE I OGLAŠIVAČI

Internet portal Sremske vesti sadrži i podatke i informacije kao i veze do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih lica (linkovi) koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. Sremske vesti nema nadzor nad navedenim podacima i informacijama ili drugim Internet stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti vezane za sadržaj na Internet stranicama kreiranim od strane trećih lica.

Portal Sremske vesti nije odgovorna za sadržaj stranica oglašivača na internet izdanju Sremskih vesti  kao ni za bilo kakvu štetu nastalu reklamiranjem.Poslovni odnos između oglašivača i korisnika na stranicama Sremskih vesti i izvan njih isključivo se zasniva na poslovnom dogovoru oglašivača i korisnika te Sremske vesti  nisu odgovorne za bilo kakvu moguću štetu proizašlu iz takvog poslovnog odnosa.

DRUŠTVENE MREŽE:

U skladu sa Uslovima korišćenja društvene mrež e Fejsbuk i Tviter, korisnici odgovaraju za sadržinu komentara koje ostavljaju na Fejsbuku, odnosno Tviteru.
Administratori zvanične Fejsbuk i Tviter stranice Sremskih vesti uklanjaju komentare za koje procene da su suprotni Uslovima korišćenja.
Sporne komentare građani mogu prijaviti putem elektronske pošte, na adresu [email protected]
Pravila komentarisanja na društvenim mrežama ista su kao i pravila komentarisanja na samom portal Sremske vesti.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here