Uz tri mere protiv virusa uključena i četvrta: Što više otvarajte prozore

Tri najvažnije mere za odbranu od koronavirusa su maska za lice, fizička udaljenost i pranje ruku, ali s dolaskom hladnijeg vremena i češćim boravkom u zatvorenim prostorima treba dodati i četvrtu- svež vazduh. Slabo provetravane prostorije povećavaju mogućnost prenosa virusa aerosolima, česticama koje su u vazduhu, objašnjava direktor odeljenja za infektivne bolesti na medicinskom fakultetu … Continue reading Uz tri mere protiv virusa uključena i četvrta: Što više otvarajte prozore