[table colalign=”left|center|center”]

SLUŽBA,RADNO VREME,BROJ TELEFONA
Policija,00-24,192
Vatrogasna brigada,00-24,193
Hitna pomoć,00-24,194
Tačno vreme,00-24,195
Vojna hitna pomoć,00-24,1976
Vojna policija,00-24,19860
AMS Srbije – pomoć na putu,00-24,1987
Telegrami,08-20~~nedeljom: 08-15,1961
Međunarodni razgovori,00-24,19011
Prijava telefonskih smetnji,00-24,19771
Brojevi pretplatnika,00-24,11811
Služba buđenja,00-24,19811
Razna obaveštenja,00-24,19812
Evropski broj za nestalu decu,00-24,116000
ASTRA SOS telefon za žrtve trgovine ljudima,00-24,011/785-0000
Fiksna telefonija Srbije – info centar,08-19,19813
MTS – info centar,00-24,064/789
Vip – korisnički servis,00-24,060/1234
Telenor – info centar,00-24,063/9863
Informacije o penzijama,00-24,0700/017-017
JP PTT Saobraćaja Srbije,08-20,0700/100-300
Meteorološki podaci,00-24,19822~~Opcija 1
Loto,00-24,19822~~Opcija 2
Crkveni kalendar,00-24,19822~~Opcija 3

[/table]

[table colalign=”left|LEFT|center”]

SLUŽBA,ADRESA,BROJ TELEFONA

Gradska uprava,Svetog Dimitrija 13,022/610-566

Opšta bolnica ,Stari šor 65, 022/610-222

Zdravstvena stanica I, dr Dušana Popovića 26, 022/615-130
Zdravstvena stanica II, Petra Preradovića 2, 022/615-110
Zdravstvena stanica III, Promenada 1,022/615-180
Zdravstvena stanica IV, Radinački put BB, 022/631-380
Zdravstvena stanica V, Veljka Petrovića BB, 022/615-353
Zdravstvena stanica VI, Đure Daničića BB,022/615-031
Policijska Uprava,Trg Ćire Milekića 1,022/610-270
Komunalna policija, Trg Vojvođanskih Brigada 4,022/610-566~~lokal 24
Autobuska stanica,Draginje Nikšić BB,022/621-143
Železnička stanica, Železnička BB,022/621-494

Veterinarska stanica, Petra Preradovića 76,022/624-188
Elektrodistribucija,Fruškogorska BB,022/630-555

Pošta,Svetog Dimitrija 39, 022/610-736
JP Direkcija za izgradnju grada,Kralja Petra 5,022/623-788
JKP “Vodovod”,Stari šor 114,022/611-976
JKP “Komunalije”,Stari šor 114,022/624-500
JP za distribuciju prirodnog gasa “Srem gas”,Trg vojvođanskih brigada 14,022/624-657
JKP “Toplifikacija”,Šišatovačka 20,022/630-083
Gradski centar za socijalni rad Sava,Promenada 9,022/623-389
Turistička organizacija,Svetog Dimitrija 10,022/618-275
Kancelarija za mlade,Svetog Dimitrija 10,022/618-276
Biblioteka Gligorije Vozarović, Vuka Karadžića,022/621-130
Pozorište Dobrica Milutinović,Gradski park 2,022/615-115
Centar za kulturu “Sirmijum art”,Vuka Karadžića 10,022/621-194
Muzej Srema,Vuka Karadžića 3,022/621-150

Istorijski arhiv Srem,Vuka Karadžića 4,022/621-861
Arheološki lokalitet Carska palata Sirmijuma,Pivarska 2,022/618-817
Pokret gorana – Spec.rezervat prirode Zasavica,Svetog Save 19,022/614-300
Poslovno-sportski centar Pinki,Trg Svetog dimitrija 36,022/611-555
Sremska privredna komora,Kralja Petra I br. 4,022/610-778
Osnovni sud,Trg Svetog Dimitrija 39,022/600-100
Privredni sud,Trg Svetog Dimitrija 39,022/600-182
Kazneno-popravni zavod,Fruškogorska BB,022/638-200

, ,

Mitrovačka gimnazija,Svetog Save 2,022/610-390
Ekonomska škola 9. maj,Đure Daničića 2,022/625-323
Medicinska škola Draginja Nikšić,Jupiterova 26,022/624-200
Prehrambeno-šumarska i hemijska škola,Zmaj Jovina 3,022/622-352
Srednja tehnička škola Nikola Tesla,Zmaj Jovina 29,022/639-167
Muzička škola Petar Kranjčević,Žitni trg 28,022/639-061
Škola za osnovno i srednje obrazovanje~~Radivoj Popović,Fruškogorska 73,022/639-185
Osnovna škola Jovan Popović,Petra Preradovića BB,022/624-362
Osnovna škola Sveti Sava,Despota Brankovića 14,022/625-011
Osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj,Ratarska 9,022/621-021
Osnovna škola Boško Palkovljević Pinki,Zmaj Jovina 27,022/621-671
Osnovna škola Slobodan Bajić Paja,Fruškogorska BB,022/630-571

, ,

Mesna kancelarija Centar,Trg Vojvođanskih brigada 20,022/624-460
Mesna kancelarija Matije Huđi,Matije Huđi 74,022/626-759
Mesna kancelarija Sutjeska,Fruškogorska 41,022/621-335
Mesna kancelarija Sava,Jovice Trajkovića 4,022/626-684
Mesna kancelarija 29. Novembar,Đure Daničića 2,022/623-329
Mesna kancelarija Nikola Tesla,Miloša Obilića 171,022/626-553
Mesna kancelarija Blok B,Veljka Petrovića bb,022/621-379
Mesna kancelarija 22. Avgust,Fruškogorska 73,022/631-403
Mesna kancelarija S.B. Paja,Radinački put 66,022/630-305

, ,

[attr style=”background-color:#000000″]BEŠENOVO, [attr style=”background-color:#000000″],[attr style=”background-color:#000000″]

, ,
Mesna kancelarija Bešenovo,Draginje Nikšić 10,022/666-155
Ambulanta,Maršala Tita 1, 022/666-285
Pošta, Draginje Nikšić 15, 022/266-019
, ,

[attr style=”background-color:#000000″]BEŠENOVAČKI PRNJAVOR, [attr style=”background-color:#000000″],[attr style=”background-color:#000000″]

, ,
Mesna kancelarija Bešenovački Prnjavor,Žike Begojevića,022/683-003
, ,

[attr style=”background-color:#000000″]BOSUT, [attr style=”background-color:#000000″],[attr style=”background-color:#000000″]

, ,
Mesna kancelarija Bosut,10. Marta 73,022/687-201
Ambulanta,10 Marta BB, 022/687-232
Pošta, 10. marta 77, 022/267-212
Osnovna škola Branko Radičević, 10. marta bb, 022/687-211
, ,

[attr style=”background-color:#000000″]VELIKI RADINCI, [attr style=”background-color:#000000″],[attr style=”background-color:#000000″]

, ,
Mesna kancelarija Veliki Radinci, Maršala Tita 3,022/660-408
Ambulanta,Maršala Tita 5,022/660-195
Pošta, Maršala Tita 7, 022/260-177
Osnovna škola Jovan Popović, Rumska 8, 022/660-202
, ,

[attr style=”background-color:#000000″]GRGUREVCI, [attr style=”background-color:#000000″],[attr style=”background-color:#000000″]

, ,
Mesna kancelarija Grgurevci,Palih boraca 55,022/280-204
Ambulanta,Maršala Tita 64, 022/268-0183
Pošta, Palih boraca 59, 022/280-177
Osnovna škola Boško Palkovljević, Školska bb, 022/639-207
, ,

[attr style=”background-color:#000000″]DIVOŠ, [attr style=”background-color:#000000″],[attr style=”background-color:#000000″]

, ,
Mesna kancelarija Divoš,Pinkijeva 91,022/661-101
Ambulanta, Pinkijeva 62,022/661-160
Pošta, Lekina 1, 022/661-119
Osnovna škola Sveti Sava, Pinkijeva 62, 022/661-161
, ,

[attr style=”background-color:#000000″]JARAK, [attr style=”background-color:#000000″],[attr style=”background-color:#000000″]

, ,
Mesna kancelarija Jarak,Školska 2,022/662-311
Ambulanta,Školska 2,022/662-255
Osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj, Školska 13, 022/662-290
Pošta, Školska 2, 022/262-115
, ,

[attr style=”background-color:#000000″]KUZMIN, [attr style=”background-color:#000000″],[attr style=”background-color:#000000″]

, ,
Mesna kancelarija Kuzmin,Zadružna 1,022/664-523
Pošta,Zadružna 1,022/264-430
Osnovna škola Branko Radičević,Nikole Radojčića 15,022/665-011
Ambulanta,Fruškogorska bb,022/664-406
, ,

[attr style=”background-color:#000000″]LAĆARAK, [attr style=”background-color:#000000″],[attr style=”background-color:#000000″]

, ,
Mesna kancelarija Laćarak,1. Novembra 252,022/670-188
Ambulanta,1. Novemba 239,022/670-130
Veterinarska ambulanta, Fruškogorska 5, 022/670-240
Osnovna škola Triva Vitasović Lebarnik,1. novembra 221, 022/670-112
Pošta, 1. novembra 245, 022/670-100
, ,

[attr style=”background-color:#000000″]LEŽIMIR, [attr style=”background-color:#000000″],[attr style=”background-color:#000000″]

, ,
Mesna kancelarija Ležimir,Zadružna 29,022/663-069
Ambulanta,Zadružna 29, 022/663-034
Osnovna škola Slobodan Bajić Paja, Maršala Tita 15, 022/663-016
, ,

[attr style=”background-color:#000000″]MARTINCI, [attr style=”background-color:#000000″],[attr style=”background-color:#000000″]

, ,
Mesna kancelarija Martinci,Radnička 8,022/668-042
Ambulanta,Sremska BB,022/668-454
Osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj, Železnička 2, 022/668-230
Pošta, Radnička 8, 022/268-410
, ,

[attr style=”background-color:#000000″]MANĐELOS, [attr style=”background-color:#000000″],[attr style=”background-color:#000000″]

, ,
Mesna kancelarija Manđelos,Pinkijeva 25,022/681-505
Ambulanta,Pinkijeva 69, 022/681-422
Pošta, Pinkijeva 20, 022/261-400
, ,

[attr style=”background-color:#000000″]MAČVANSKA MITROVICA, [attr style=”background-color:#000000″],[attr style=”background-color:#000000″]

, ,
Mesna kancelarija Mačvanska Mitrovica,Mačvanski kej 45,022/624-367
Ambulanta,Mačvanski Kej 49, 022/623-338
Veterinarska ambulanta, Mačvanski kej 27, 022/623-573
Pošta,Mačvanski kej 45, 022/223-112
Autobuska stanica,28. avgusta bb, 022/650-903
Osnovna škola Dobrosav Radosavljević Narod, Mačvanski kej 29, 022/610-321
Dečiji vrtić Lane, Dragoljuba Veljanovića bb, 022/623-445
, ,

[attr style=”background-color:#000000″]NOĆAJ, [attr style=”background-color:#000000″],[attr style=”background-color:#000000″]

, ,
Mesna kancelarija Noćaj,Radivoje Bogdanović 2,022/657-442
Ambulanta,Bore Sretenovića 1, 022/657-413
Pošta, Radivoja Bogdanovića 2, 022/257-111
Sportski centar Noćaj, Mladena Parmakovića bb,
, ,

[attr style=”background-color:#000000″]RAVNJE, [attr style=”background-color:#000000″],[attr style=”background-color:#000000″]

, ,
Mesna kancelarija Ravnje,Kralja Petra 1,022/658-976
Ambulanta,Kralja Petra I 1, 022/658-068
Pošta , Kralja Petra I 3, 022/258-819
, ,

[attr style=”background-color:#000000″]RADENKOVIĆ, [attr style=”background-color:#000000″],[attr style=”background-color:#000000″]

, ,
Mesna kancelarija Radenković,Boračka 89,022/688-008
Ambulanta, Boračka 88, 022/688-262
, ,

[attr style=”background-color:#000000″]SALAŠ NOĆAJSKI, [attr style=”background-color:#000000″],[attr style=”background-color:#000000″]

, ,
Mesna kancelarija Salaš Noćajski,Stojana Čupića 137,022/650-477
Ambulanta,Stojana Čupića 137, 022/650-005
Pošta,Stojana Čupića 137, 022/211-112
, ,

[attr style=”background-color:#000000″]SREMSKA RAČA, [attr style=”background-color:#000000″],[attr style=”background-color:#000000″]

, ,
Mesna kancelarija Sremska Rača,Pionirska 12,022/667-801
Ambulanta,Trg 10 Marta 1, 022/667-815
Pošta,Pionirska 12, 022/267-819
, ,

[attr style=”background-color:#000000″]STARA BINGULA, [attr style=”background-color:#000000″],[attr style=”background-color:#000000″]

, ,
Mesna kancelarija Stara Bingula,Školska BB,022/661-413
Osnovna škola Sveti Sava, Školska BB,
, ,

[attr style=”background-color:#000000″]ČALMA, [attr style=”background-color:#000000″],[attr style=”background-color:#000000″]

, ,
Mesna kancelarija Čalma,Pobeda 18,022/685-302
Ambulanta, Pobeda 9,022/2685-110
Pošta, Pobeda 18, 022/285-123
Osnovna škola Sveti Sava, Pobeda 5, 022/685-506
, ,

[attr style=”background-color:#000000″]ŠAŠINCI, [attr style=”background-color:#000000″],[attr style=”background-color:#000000″]

, ,
Mesna kancelarija Šašinci,Zmaj Jovina 5,022/684-444
Ambulanta, Zmaj Jovina бб,022/684-411
Osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj,Zmaj Jovina 5, 022/684-404
Pošta, Zmaj Jovina 17, 022/284-012
, ,

[attr style=”background-color:#000000″]ŠULJAM, [attr style=”background-color:#000000″],[attr style=”background-color:#000000″]

, ,
Mesna kancelarija Šuljam,Slobodana Bajića 45,022/682-122
Ambulanta,Školska Bb, 022/682-149
Osnovna škola Boško Palkovljević Pinki, Školska bb, 022/682-155
, ,

[attr style=”background-color:#000000″]ŠIŠATOVAC, [attr style=”background-color:#000000″],[attr style=”background-color:#000000″]

, ,
Mesna kancelarija Šišatovac,Školska 28,022/663-522
Osnovna škola Slobodan Bajić Paja, Školska 29, 022/663-520
, ,

[attr style=”background-color:#000000″]ZASAVICA I, [attr style=”background-color:#000000″],[attr style=”background-color:#000000″]

, ,
Mesna kancelarija Zasavica I,Peke Dapčevića 91,022/659-518
Ambulanta, Peke Dapčevića, 022/2659-664
Pošta, Peke Dapčevića 93, 022/259-512
Osnovna škola Dobrosav Radosavljević, Vojvođanska 1, 022/651-820
, ,

[attr style=”background-color:#000000″]ZASAVICA II, [attr style=”background-color:#000000″],[attr style=”background-color:#000000″]

, ,
Mesna kancelarija Zasavica II,Aleksandra Markovića 137,022/656-087
Ambulanta, Aleksandra Markovića 137, 022/256-113
Pošta, Zasavica II bb, 022/656-000
[/table]

[table colalign=”left|LEFT|center”]

SLUŽBA,ADRESA,BROJ TELEFONA

Gradska kuća,Glavna 155,022/478-314

Policijska stanica,Glavna 272,022/471-777
Dom Zdravlja – centrala, Orlovićeva BB,022/471-220
Dom Zdravlja – sekretarijat, Orlovićeva BB,022/479-365
Dom Zdravlja – hitna služba, Orlovićeva BB, 022/479-506
Dom Zdravlja – dečiji dispanzer, Orlovićeva BB, 022/473-130
Dom Zdravlja – opšta praksa, Orlovićeva BB, 022/471-220
Dom Zdravlja – apoteka, Veljka Dugoševića 175,022/479-641
Železnička stanica, Železnička BB, 022/479-130
Autobuska stanica, Železnička BB, 022/472-544

Elektrodistribucija,Industrijska 2A,022/400–200

Pošta,JNA 155, 022/424-002
Odeljenje za društvene delatnosti,Glavna 107,022/478-800
JP “Gas-Ruma”,JNA 136,022/473-450
Centar za socijalni rad,Železnička 28,022/474-281
Turistička organizacija,Glavna 172,022/470-655
Kulturni Centar Ruma,Veljka Dugoševića 102,022/474-289

Gradska biblioteka Atanasije Stojković,Glavna 131,022/490-047
Ustanova Sportski centar,Veljka Dugoševića 100,022/479-855
Osnovni sud,Železnička 10,022/478-333
JP za građevinsko zemljište i puteve,27. Oktobra 38/II,022/478-077
JP “Vodovod”, Orlovićeva BB,022/479-622
JP “Komunalac”,Jelenačka BB,022/471-314
JUP “Plan”,27. Oktobra 7a,022/430-726
JP “Stambeno”,JNA 144,022/478-544
Gerontološki centar,Pavlovačka BB,022/472-699

, ,
Sanitarni inspektor,Glavna 152,022/433-878
Tržišna inspekcija – odsek Ruma, Glavna 152, 022/471-017
Inspekcija rada,Glavna 152,022/471-855
Veterinarska inspekcija,Glavna 152,022/474-492
Poljoprivredni inspektor,Glavna 152,022/471-259

, ,

Osnovna škola Zmaj Jova Jovanović,Glavna 177,022/478-966
Osnovna škola Veljko Dugošević,Glavna 71,022/473-560
Osnovna škola Dušan Jerković,Glavna 69,022/472-035
Osnovna škola Ivo Lola Ribar,Glavna 270,022/471-863
Gimnazija Stevan Puzić,Partizanska bb,022/474-515
Srednja stručna škola Branko Radičević,Partizanska BB,022/479-033
Srednja tehnička škola Milenko Brzak Uča,Vuka Karadžića 70,022/474-716
Srednja poljoprivredno-prehrambena škola~~Stevan Petrović Brile,Vuka Karadžića 70,022/474-784

, ,

Ruma – Prva mesna zajednica,Glavna br. 249,022/473-503
Ruma – Druga mesna zajednica,Glavna br. 249,022/473-503
Ruma – Treća mesna zajednica,27. oktobar br. 40-D5,022/472-125
Ruma – Četvrta mesna zajednica,Partizanska br. 41,022/471-810
Mesna zajednica Platičevo,Lale Janića br. 1,022/2451-070
Mesna zajednica Hrtkovci,Karađorđeva br. 20,022/455-443
Mesna zajednica Dobrinci,Borkovačka br. 2,022/453-015
Mesna zajednica Vitojevci,Dositeja Obradovića br. 135,022/440-618
Mesna zajednica Mali Radinci,Iriška br. 2,022/457-522
Mesna zajednica Putinci,Ivo Lole Ribara br. 6,022/441-230
Mesna zajednica Nikinci,Trg Branka Radičevića br. 3,022/443-543
Mesna zajednica Buđanovci,Partizanska br. 1, 022/447-215
Mesna zajednica Voganj,Rumska br. 3,022/448-007
Mesna zajednica Kraljevci,Oslobodilačka br. 1,022/449-205
Mesna zajednica Žarkovac,Dositeja Obradovića br. 2,022/444-128
Mesna zajednica Pavlovci,Fruškogorska br. 2,022/458-002
Mesna zajednica Donji Petrovci,R. Oparušića br. 48a,022/441-614
Mesna zajednica Grabovci,Glavna br. 46, 022/450-608
Mesna zajednica Stejanovci,Fruškogorska br. 17,022/454-424
Mesna zajednica Klenak,Mačvanska br. 7,022/445-450

[/table]

[table colalign=”left|LEFT|center”]

SLUŽBA,ADRESA,BROJ TELEFONA

Opštinska uprava,Vojvode Putnika 1,022/400-600
Dom zdravlja,Vojvode Putnika 5,022/461-291
Policijska stanica,Stevice Puzića 1,022/461-002
Autobuska stanica,Vojvode Putnika,022/461-306
JP “Vodovod”,Ribarski trg 11,022/461-963
JP “Komunalac”,Vuka Karadžića 45,022/467-100
Pošta, Vojvode Putnika 3, 022/462-011
Dečja ustanova “Dečja radost”,Zmaj Jovina 61,022/461-322
Turistička organizacija,Ribarski trg 16,022/461-126
Dom kulture Irig,Ive Lole Ribara 13,022/461-846
Srpska čitaonica,Ribarski trg 37,022/461-275
Osnovna škola “Dositej Obradović”,Zmaj Jovina 59,022/461-259
Srednja stručna škola “Borislav Milajlović Mihiz”,Zmaj Jovina 59,022/462-026
Sportski savez,Nikole Tesle 4/III,022/461-087

, ,

Mesna zajednica Irig, Vojvode Putnika 2,022/461 319
Mesna zajednica Jazak i Mala Remeta, Cara Lazara 65,022/468-456
Mesna zajednica Krušedol Prnjavor i Grgeteg, Fruškogorska 19,022/460-100
Mesna zajednica Krušedol selo i Velika Remeta, Putnička 1,022/460-013
Mesna zajednica Neradin, Maršala Tita 9,022/464-146
Mesna zajednica Rivica,Maršala Tita 29,022/461-215
Mesna zajednica Šatrinci i Dobrodol,Maršala Tita 23,022/467-616

, ,

[attr style=”background-color:#000000″]VRDNIK, [attr style=”background-color:#000000″],[attr style=”background-color:#000000″]

, ,

Mesna zajednica Vrdnik,Ul. Milice Stojadinović Srpkinje 18,022/465-103
Ambulanta,Trg Cara Lazara bb,022/465-283
Specijalna bolnica za rehabilitaciju “Termal”,Karađorđeva 6,022/465-819
Turistička organizacija,Karađorđeva 6,022/465-633
Osnovna škola “Milica Stojadinović Srpkinja”,Boška Sremca bb,022/465-074
Dečja ustanova “Dečja radost”,Milice Stojadinović BB,022/465-091
Pošta,Milice Stojadinović 18, 022/465-234

[/table]

[table colalign=”left|LEFT|center”]

SLUŽBA,ADRESA,BROJ TELEFONA

 

Opštinska uprava, Svetosavska 11, 022/310-170
Dom zdravlja, Vladimira Hurbana 2, 022/310-520
Hitna pomoć, Vladimira Hurbana 2, 022/310-394
Opštinska vatrogasna jedinica, Kralja Petra I 8, 022/311-123
Policijska stanica, Svetosavska 8, 022/311-410
Železnička stanica, Železnička bb, 022/312-922
Autobuska stanica, Ćirila i Metodija 22, 022/310-125
Pošta, Kralja Petra I 4, 022/310-205
Elektrodistribucija, Nikole Momčilovića bb, 022/310-450
Gas Feromont, Branka Radičevića 67, 022/313-314
Direkcija za izgradnju, Svetosavska 11, 022/363-110
J.P. „Urbanizam“, Svetosavska 11, 022/312-935
JKP „Čistoća“, Zmaj Jovina bb, 022/310-150
JP „Vodovod i kanalizacija“, Branka Radičevića 2, 022/ 310-680
JKP „Toplana Stara Pazova“, Svetosavska 11, 022/315-564
Centar za socijalni rad, Ćirila i Metodija 18, 022/310-353
Republički zavod za zdravstveno osiguranje, Kralja Petra I 9, 022/310-430
Republički zavod za penziono osiguranje, Kralja Petra I 9, 022/315-773
Nacionalna služba za zapošljavanje, Ćirila i Metodija 18, 022/312-240
Centar za kulturu, Svetosavska 27, 022/311-104
Crveni Krst, braće Babin 9, 022/310-102
Poreska uprava, Svetosavska 1, 022/310-650
Republički geodetski zavod, Svetosavska 11, 022/310-163
Dimničarska zadruga „Jedinstvo“, Ćirila i Metodija 30, 022/312-252
Vojni odsek, Ćirila i Metodija 18, 022/317-152
Narodna biblioteka „Dositej Obradović“, Trg Zorana Đinđića bb, 022/310-543
Inspektor rada, Ćirila i Metodija 18, 022/363-177
Tržišni inspektor, Ćirila i Metodija 18, 022/311-793
Sanitarni inspektor, Ćirila i Metodija 18, 022/310-215
Inspektor za poljoprivredu, Ćirila i Metodija 18, 022/363-159
Inspektor za veterinu, Ćirila i Metodija 18, 022/311-510
Građevinski inspektor, Svetosavska 11, 022/310-170~~lokal 107
Komunalni ispektor, Svetosavska 11, 022/310-170~~lokal 110/139
Inspektor za zaštitu životne sredine, Svetosavska 11, 022/310-170~~lokal 117
Saobraćajni inspektor, Svetosavska 11, 022/310-170~~lokal 204
Opštinsko javno prvobranilaštvo, Svetosavska 11, 022/310-625
Opštinsko javno tužilaštvo, Svetosavska 6, 022/312-053
Opštinski organ za prekršaje, Ćirila i Metodija 18, 022/310-308
Opštinski sud, Karađorđeva 3, 022/310-571
, ,
Ekonomska škola „Vuk Karadžić“, Svetosavska 5, 022/310-035
Gimnazija „Branko Radičević“, Svetosavska 5, 022/310-271
Tenhička škola, Svetosavska 5, 022/310-641
Osnovna škola „B.P. Pinki“, Vuka Karadžića 4, 022/310-613
Osnovna škola „Heroj Janko Čmelik“, Karađorđeva 2, 022/310-631
Osnovna škola „Simeon Aranicki“, Boška Buhe bb, 022/ 363-200
ŠOSO „Anton Skala“, Karađorđeva 12, 022/310-026
PU „Poletarac“, Vladimira Hurbana 13, 022/311-223
, ,
[attr style=”background-color:#000000″]NOVA PAZOVA, [attr style=”background-color:#000000″],[attr style=”background-color:#000000″]
, ,
Mesna kancelarija Nova Pazova, Kneza Mihaila 3, 022/321-122
Ambulanta, Njegoševa 2, 022/322-776
Hitna pomoć, Njegoševa 2, 022/322-866
Policijska ispostava, Cara Dušana 3, 022/332-410
Pošta, Cara Dušana 6, 022/321-013
Osnovna škola „Rastko Nemanjić-Sveti Sava“, Njegoševa 4, 022/321-301
Kulturno-poslovni centar,Cara Dušana 1, 022/321-898
, ,
[attr style=”background-color:#000000″]GOLUBINCI, [attr style=”background-color:#000000″],[attr style=”background-color:#000000″]
, ,
Mesna kancelarija Golubinci, Pazovačka 1, 022/381-258
Ambulanta, Karađorđev park 2, 022/381-815
Pošta, Putinačka 18, 022/381-810
Osnovna škola „23.oktobar“, Putinačka 1, 022/381-814
, ,
[attr style=”background-color:#000000″]STARI BANOVCI , [attr style=”background-color:#000000″],[attr style=”background-color:#000000″]
, ,
Mesna kancelarija Stari Banovci, Grčka 41, 022/351-216
Ambulanta, Grčka 10, 022/351-215
Policijska stanica, Grčka 24, 022/351-226
Pošta, Grčka 9, 022/351-210
Osnovna škola „Slobodan Savković“, Grčka 31, 022/351-214
, ,
[attr style=”background-color:#000000″]NOVI BANOVCI , [attr style=”background-color:#000000″],[attr style=”background-color:#000000″]
, ,
Mesna kancelarija Novi Banovci, Svetosavska 83, 022/341-407
Ambulanta, Školska 4, 022/341-315
Pošta, Svetosavska 91, 022/341-310
Osnovna škola „Nikola Tesla“, Školska 2, 022/ 342-505
PU „Radost“, Kablarska bb, 022/340-002
, ,
[attr style=”background-color:#000000″]VOJKA ,[attr style=”background-color:#000000″] ,[attr style=”background-color:#000000″]
, ,
Mesna kancelarija Vojka, Cara Dušana 1, 022/301-016
Ambulanta, Cara Dušana 17, 022/301-015
Pošta, Cara Dušana 3, 022/ 301-010
Osnovna škola „Milan Hadžić“, Karađorđeva 1, 022/ 301-014
, ,
[attr style=”background-color:#000000″]SURDUK , [attr style=”background-color:#000000″],[attr style=”background-color:#000000″]
, ,
Mesna kancelarija Surduk, Cara Lazara 1, 022/371-416
Ambulanta, Cara Lazara 2, 022/371-415
Pošta, Cara Lazara 22, 022/371-410
, ,
[attr style=”background-color:#000000″]KRNJEŠEVCI , [attr style=”background-color:#000000″],[attr style=”background-color:#000000″]
, ,
Mesna kancelarija Krnješevci, Vojačka 25, 022/391-116
Ambulanta, Vojačka 25, 022/391-115
Pošta, Vojačka 25, 022/391-110
, ,
[attr style=”background-color:#000000″]BELEGIŠ , [attr style=”background-color:#000000″],[attr style=”background-color:#000000″]
, ,
Mesna kancelarija Belegiš, Kralja Petra I 38, 022/361-516
Pošta, Kralja Petra I 38, 022/361-386
Osnovna škola „Vera Miščević“, Kralja Petra I 33, 022/361-514

[/table]

[table colalign=”left|LEFT|center”]

SLUŽBA,ADRESA,BROJ TELEFONA

Opštinska uprava, Cara Dušana 1, 022/ 561-322
Dom zdravlja, Srpskocrkvena, 022/ 561-124
Policijska stanica, Kralja Petra I Karađorđevića, 022/561 – 321
Autobuska stanica, Sonje Marinković, 022/ 561-409
Železnička stanica, Železnička 9, 022/ 560-866
Elektrodistribucija, Vojvode Stepe 38, 022/561-242
Pošta, Miroslava Antića, 022/561-154
Osnovni sud Sremska Mitrovica ~~sudska jedinica Inđija, Kralja Petra I 2, 022/560-743
Opštinski sud za prekršaje, Dunavska 2, 022/560-626
Nacionalna služba za zapošljavanje, Kralja Petra I 78, 022/561-650
Veterinarska stanica, Mladena Stojanovića 1, 022/551-902
Turistička organizacija, Cara Dušana 1, 022/510-970
JKP “Vodovod i kanalizacija”, Vojvode Stepe 48, 022/560-842
JKP “Komunalac”, Vojvode Stepe 20/III, 022/561-002
JP za sakupljanje i odlaganje otpada ~~i održavanje deponija „INGRIN“, Cara Dušana br.1, 022/ 565-867
InGas, Blok 63 objekat 14/2, 022/560-862
Direkcija za izgradnju, Vojvode Stepe 11/III, 022/552-275
Centar za socijalni rad, Vojvode Stepe 42, 022/560-526
Kulturni centar, Dunavska 40, 022/510-915
Biblioteka, Cara Dušana, 022/551-378
Sportski centar, Cara Dušana 2a, 022/561-497
Savez sportova, Vojvode Stepe 40, 022/561-023
Agencija za IT. GIS i Komunikacije, Cara Dušana 1, 022/210-0204
Agencija za ekonomski razvoj, Vojvode Stepe 48, 022/556-060
Agencija za ruralni razvoj, Vojvode Stepe 48, 022/556-060
Mesna kancelarija Inđija, Vojvode Stepe 38, 022/551-033
, ,
Predškolska ustanova “Boško Buha”, Dušana Jerkovića 17a, 022/560-614
Srednja škola “Dr Đorđe Natošević”, Trg Slobode 2a, 022/551-854
Gimnazija, Trg Slobode 1, 022/555-095
Tehnička škola “Mihajlo Pupin”, Cara Dušana 2, 022/561-661
Osnovna škola “Dušan Jerković”, Dušana Jerkovića 1, 022/561-420
Osnovna škola “Jovan Popović”, Kralja Petra I bb, 022/561-330
Osnovna škola “Petar Kočić”, Cara Dušana 9, 022/561 – 540
, ,
[attr style=”background-color:#000000″]BEŠKA, [attr style=”background-color:#000000″],[attr style=”background-color:#000000″]
, ,
Mesna kancelarija Beška, Kralja Petra Prvog 1, 022/570-039
Ambulanta , Kralja Petra I 33, 022/570-030
Služba hitne medicinske pomoći , Kralja Petra I 33, 022/570-015
Apoteka , Kralja Petra I 34, 022/570-038
Pošta, Kralja Petra I 5, 022/570-111
Osnovna škola Braća Grulović, Karađorđeva 2, 022/570-115

, ,
[attr style=”background-color:#000000″]ČORTANOVCI, [attr style=”background-color:#000000″],[attr style=”background-color:#000000″]
, ,
Mesna kancelarija Čortanovci, Železnička bb, 022/580-004
Ambulanta , Maršala Tita 17, 022/580-028
Apoteka, Radmila Vasiljevića, 022/580-028
Pošta, Veljka Vlahovića 39,022/580-019
Osnovna škola Ruža Đurđević Crna, Veljka Vlahovića 1, 022/580-009
, ,
[attr style=”background-color:#000000″]JARKOVCI, [attr style=”background-color:#000000″],[attr style=”background-color:#000000″]
, ,
Mesna kancelarija Jarkovci, Ivana Milutinovića 151, 022/504-808
Ambulanta , Ivana Milutinovića 151, 022/504-808
, ,
[attr style=”background-color:#000000″]KRČEDIN, [attr style=”background-color:#000000″],[attr style=”background-color:#000000″]
, ,
Mesna kancelarija Krčedin, Cara Dušana 1, 022/500-230
Ambulanta, Svetislava Radinovića 10, 022/500-306
Apoteka, Svetislava Radinovića 10, 022/500-306
Pošta, Nade Janošević 2, 022/500-311
Osnovna škola 22. Jul, Nade Janošević 4, 022/500-307
, ,
[attr style=”background-color:#000000″]LJUKOVO, [attr style=”background-color:#000000″],[attr style=”background-color:#000000″]
, ,
Mesna kancelarija Ljukovo, 1. novembra 88, 022/587-848
Ambulanta, Petra Kočića 1, 022/587-978
Pošta, 1. novembra 88, 022/587-710
, ,
[attr style=”background-color:#000000″]MARADIK, [attr style=”background-color:#000000″],[attr style=”background-color:#000000″]
, ,
Mesna kancelarija Maradik, Cara Dušana 1, 022/506-607
Ambulanta, Fruškogorska BB, 022/506-608
Apoteka, Borisa Kidriča 1,022/506-608
Pošta, Cara Dušana 4, 022/506-611
Osnovna škola Branko Radičević, Karađorđeva 6, 022/506-603
, ,
[attr style=”background-color:#000000″]NOVI KARLOVCI, [attr style=”background-color:#000000″],[attr style=”background-color:#000000″]
, ,
Mesna kancelarija Novi Karlovci, Glavna 24, 022/584-270
Ambulanta, Glavna 15, 022/584-015
Apoteka, Glavna 15,022/584-015
Osnovna škola Slobodan Bajić Paja, Glavna 31, 022/584-014
, ,
[attr style=”background-color:#000000″]NOVI SLANKAMEN, [attr style=”background-color:#000000″],[attr style=”background-color:#000000″]
, ,
Mesna kancelarija Novi Slankamen, Cara Dušana 123, 022/591-402
Ambulanta, Cara Dušana 110, 022/591-403
Apoteka, Cara Dušana 119, 022/591-403
Pošta, Cara Dušana 123, 022/591-611
Osnovna škola Dr Đorđe Natošević, Vuka Karadžića 1, 022/591 – 422
, ,
[attr style=”background-color:#000000″]SLANKAMENAČKI VINOGRADI, [attr style=”background-color:#000000″],[attr style=”background-color:#000000″]
, ,
Mesna kancelarija Slankamenački Vinogradi, Janka Čmelika 8, 022/586-600
, ,
[attr style=”background-color:#000000″]STARI SLANKAMEN, [attr style=”background-color:#000000″],[attr style=”background-color:#000000″]
, ,
Mesna kancelarija Stari Slankamen, Dr Borivoje Gnjatić 21, 022/2591-310
Specijalna bolnica “Dr Borivoje Gnjatić”, Borivoja Gnjatića 52, 022/591-426
Pošta, Dr Borivoja Gnjatića 21, 022/591-490
[/table]

[table colalign=”left|LEFT|center”]

SLUŽBA,ADRESA,BROJ TELEFONA

 

Opštinska uprava, Slobodana Bajića 5, 022/400-700
Dom zdravlja, Jove Neguševića 5-7, 022/436-266
Policijska stanica, Školska 7, 022/86-442
Veterinarska stanica, Lenjinova 15, 022/436-150
Pošta, Slobodana Bajića 8, 022/86-241
JKP ”Sava”, Slobodana Bajića 5, 022/436-510
JKP ”Vodovod”, Industijska zona, 022/436-200
JKP ”Direkcija za izgradnju”, Slobodana Bajića 5, 022/400-735
Centar za socijalni rad, Slobodana Bajića 5, 022/435-240
Kulturni centar, Slobodana Bajića 1, 022/436-237
Osnovna škola ”Slobodan Bajić Paja”, Školska 8a, 022/436-166
Tehnička škola ”Mihajlo Verkić Neša”, Školska 8a, 022/86-146
Predškolska ustanova ”Vlada Obradović Kameni”, Školska 6, 022/436-052
Muzej hleba, Braće Vidakovića 83, 022/436-141
Osnovni sud u Sremskoj Mitrovici / Sudska jedinica Pećinci,Školska 5,022/436-206

, ,

Mesna kancelarija Pećinci, Jove Neguševića 2,022/436-178
Mesna kancelarija Ašanja, Karađorđeva 4, 022/497-215
Mesna kancelarija Brestač, Jagodina 2, 022/489-513
Mesna kancelarija Deč, Ivana Petrovića 12, 022/493-001
Mesna kancelarija Donji Tovarnik, Braće Šovljanski 1, 022/483-516
Mesna kancelarija Karlovčić, Slobodana Bajića 5, 022/2434-074
Mesna kancelarija Kupinovo, Branka Madžarevića 68, 022/438-214
Mesna kancelarija Obrež, Ive Lole Ribara 1, 022/488-655
Mesna kancelarija Ogar, Šumska 1, 022/487-514
Mesna kancelarija Popinci, Fruškogorska 2, 022/484-650
Mesna kancelarija Prhovo, Sremska 61, 022/492-301
Mesna kancelarija Sibač, Maršala Tita 1, 022/491-155
Mesna kancelarija Sremski Mihaljevci, Šimanovačka 2, 022/2439-016
Mesna kancelarija Subotište, Kamenova 28, 022/482-521

, ,

[attr style=”background-color:#000000″]ŠIMANOVCI, [attr style=”background-color:#000000″],[attr style=”background-color:#000000″]

, ,

Mesna kancelarija Šimanovci, Prhovačka 2, 022/480-002
Ambulanta, Svetog Nikolaja 14, 022/480-007
Pošta, Prhovačka 2, 022/600-692
Dom kulture,Svetog Nikolaja bb, 022/480-801
Osnovna škola Dušan Jerković Uča,Svetog Nikolaja 18, 022/480-102

[/table]

[table colalign=”left|LEFT|center”]

SLUŽBA,ADRESA,BROJ TELEFONA

Opštinska uprava, Karađorđeva 2, 022/712-544
Dom zdravlja, Alekse Šantića 1, 022/712-502
Policijska stanica, Cara Dušana 1, 022/712-222
Autobuska stanica, Janka Veselinovića, 022/714-147
Železnička stanica, Janka Veselinovića 4, 022/712-295
JKP „Standard“, Svetog Save 80, 022/712-558
JKP „Vodovod“, Kneza Miloša 24, 022/714-115
JP za stambene usluge i građevinsko zemljište, Cara Lazara 7, 022/712-606
Osnovni sud,Cara Dušana br. 4, 022/712-126
Sportski centar, Matije Gupca 5, 022/7712-030
JP Zavod za urbanizam, Kneza Miloša 2/1, 022/712-957
Narodna biblioteka „Simeon Piščević“, Petra Kočića 1, 022/712-495
Kulturno-obrazovni centar „Šid“, Karađorđeva 42, 022/712-527
Crveni krst, Cara Lazara 10, 022/712-310
Ustanova za sport „Partizan“, Karađorđeva 90, 022/712-611
, ,
Osnovna škola „Branko Radičević“, Petra Kočića bb, 022/714-045
Osnovna škola „Sremski front“, Majke Jevrosime 1, 022/712-137
Gimnazija „Sava Šumanović“, Laze Kostića 2, 022/712-529
Tehnička škola „Nikola Tesla“, Školska 1, 022/712-503
, ,
Mesna zajednica Šid, Karađorđeva 85, 022/712-350
Mesna zajednica Adaševci, Branka Radičevića 4, 022/737-201
Mesna zajednica Bačinci, Železnička 2, 022/743-206
Mesna zajednica Batrovci, JNA 47, 022/733-246
Mesna zajednica Bingula, Stevana Šarca 1, 022/753-851
Mesna zajednica Berkasovo, Svetog Save 1, 022/718-229
Mesna zajednica Bikić Do, Čapajeva 25, 022/739-125
Mesna zajednica Gibarac, Karađorđeva 1, 022/713-605
Mesna zajednica Vašica, Vuka Karadžića 4, 022/731-601
Mesna zajednica Višnjićevo, Železnička 10, 022/745-701
Mesna zajednica Erdevik, Trg Mladih 1, 022/752-801
Mesna zajednica Ilinci, Vojvođanska 1, 022/732-131
Mesna zajednica Jamena, Kneza Lazara 22, 022/734-116
Mesna zajednica Kukujevci, Cara Lazara 2, 022/742-301
Mesna zajednica Ljuba, Vojvođanska 33, 022/752-058
Mesna zajednica Molovin, Fruškogorska 34, 022/741-010
Mesna zajednica Morović, Kralja Petra I bb, 022/736-012
Mesna zajednica Privina glava, JNA 10, 022/739-141
Mesna zajednica Sot, Maršala Tita 1, 022/741-013
, ,
Ambulanta Vašica, Matije Gupca 6, 022/731-633
Ambulanta Adaševci, Branka Radičevića 21a, 022/737-315
Ambulanta Erdevik, Pionirski Park 14, 022/752-894
Ambulanta Morović, Vuka Karadžića bb, 022/736-039
Ambulanta Višnjićevo, Železnička 2, 022/745-732
Ambulanta Jamena, Kneza Lazara 17, 022/734-121
Ambulanta Kukujevci, Vojvode Sinđelića 4, 022/742-322
Ambulanta Sot, Dunavska 1, 022/741-005
Ambulanta Bačinci, Železnička 2, 022/742-206
Ambulanta Berkasovo, Vojvođanska 56, 022/718-104
Ambulanta Bingula, Stevana Šarca 1, 022/745-851
Ambulanta Molovin, Branka Radičevića bb, 022/741-010
Ambulanta Gibarac, Karađorđeva 1, 022/713-605
Ambulanta Ilinci, Proleterska 2, 022/732-132
Ambulanta Batrovci, Matije Gupca 47, 022/733-103

[/table]

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here