Zajednički projekti za obrazovanje Opštine Inđija i Fakulteta za industriju i tehnologiju u Šiđadžuangu (Kina)

Razvijanje zajedničkih međunarodnih projekata u promociji obrazovanja između kineskog Fakulteta za industriju i tehnologiju(FiT) i Opštine Inđija jedan je od zaključaka sastanka koji je održan u sedištu ove visokoobrazovne ustanove u Šiđadžuangu. Ključni činioci u ekonomskom razvoju su, između ostalog, edukacija mladih kadrova i podrška razvoju naučnih disciplina. U cilju unapređenja obrazovanja domaćih kadrova, budućih … Continue reading Zajednički projekti za obrazovanje Opštine Inđija i Fakulteta za industriju i tehnologiju u Šiđadžuangu (Kina)