Zakazana prva proba državne mature

Prvo pilotiranje državne mature, koja bi trebalo da bude uvedena od 2022. godine i da zameni prijemni ispit na fakultetima, biće sprovedeno u 101. školi u Srbiji od 20. oktobra. Pilotiranje testova namenjenih opštoj maturi biće u 50 gimnazija, testiranje za stručnu maturu biće u 38 srednjih stručnih škola, dok će se testovi za umetničku maturu proveravati … Continue reading Zakazana prva proba državne mature